ĐẠI DIỆN UY TÍN CÁC CÔNG TY BẢO HIỂM HÀNG ĐẦU VIỆT NAM

ATACC tư vấn cho người được bảo hiểm những gói sản phẩm phù hợp đem lại những lựa chọn tối ưu để có thể bảo vệ bản thân và gia đình của mình.

TẠI SAO CHỌN CHÚNG TÔI

Khi nói đến việc mua bảo hiểm, Bạn bỏ tiền mua bảo hiểm phải đảm bảo tương xứng với hạn mức và phạm vi và được bồi thường tối đa quyền lợi. Chúng tôi với đội ngũ chuyên gia tận tâm, chúng tôi giúp bạn tìm ra gói sản phẩm phù hợp nhất.

Mua bảo hiểm với sự tự tin. Chúng tôi giúp bạn đưa ra quyết định sáng suốt bằng cách so sánh các gói bảo hiểm trực tuyến khác nhau.

Mua với sự tự tin

Bắt đầu từ việc giải thích các vấn đề cơ bản về bảo hiểm cho đến các vấn đề liên quan đến khiếu nại, chúng tôi có một đội ngũ chuyên gia tận tâm để phục vụ bạn 24 × 7.

Chuyên gia tư vấn của bạn

Từ việc mua gói bảo hiểm sức khỏe đến gia hạn hợp đồng, chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ bạn từng bước khi bạn có nhu cầu.

Xuyên suốt hành trình của bạn!

Đăng ký tư vấn và mua Bảo hiểm

BẢO HIỂM AT-CARE

CHƯƠNG TRÌNH BẢO HIỂM AT-CARE

Gói bảo hiểm ĐỒNG

Tử vong do tai nạn ( Tử vong do tai nạn Áp dụng theo quy tắc bảo hiểm sinh mạng con người)                     60,000,000
Tử vong do ốm, bệnh, thai sản                     30,000,000
Hỗ trợ giáo dục cho con đẻ dưới 18 tuổi trong trường hợp NĐBH tử vong/thương tật do tai nạn thuộc phạm vi bảo hiểm. Tối đa 02 con  2.000.000 đồng/con
Trợ cấp nằm viện do tai nạn, ốm đau, bệnh tật (Áp dụng theo Quy tắc bảo hiểm trợ cấp nằm viện phẫu thuật)                       6,000,000
Số tiền trợ cấp/ngày  100,000 đồng/ngày
Số tiền trợ cấp/ngày tại BV Nhà nước  150,000 đồng/ngày
Số ngày trợ cấp/năm  60 ngày

Gói bảo hiểm BẠC

Tử vong do tai nạn ( Tử vong do tai nạn Áp dụng theo quy tắc bảo hiểm sinh mạng con người)                     110,000,000
Tử vong do ốm, bệnh, thai sản                     55,000,000
Hỗ trợ giáo dục cho con đẻ dưới 18 tuổi trong trường hợp NĐBH tử vong/thương tật do tai nạn thuộc phạm vi bảo hiểm. Tối đa 02 con  2.000.000 đồng/con
Trợ cấp nằm viện do tai nạn, ốm đau, bệnh tật (Áp dụng theo Quy tắc bảo hiểm trợ cấp nằm viện phẫu thuật)                     9,000,000
Số tiền trợ cấp/ngày  150,000 đồng/ngày
Số tiền trợ cấp/ngày tại BV Nhà nước  200,000 đồng/ngày
Số ngày trợ cấp/năm  60 ngày

Gói bảo hiểm TITAN

Tử vong do tai nạn ( Tử vong do tai nạn Áp dụng theo quy tắc bảo hiểm sinh mạng con người)                     160,000,000
Tử vong do ốm, bệnh, thai sản                     80,000,000
Hỗ trợ giáo dục cho con đẻ dưới 18 tuổi trong trường hợp NĐBH tử vong/thương tật do tai nạn thuộc phạm vi bảo hiểm. Tối đa 02 con  2.000.000 đồng/con
Trợ cấp nằm viện do tai nạn, ốm đau, bệnh tật (Áp dụng theo Quy tắc bảo hiểm trợ cấp nằm viện phẫu thuật)                       15,000,000
Số tiền trợ cấp/ngày  250,000 đồng/ngày
Số tiền trợ cấp/ngày tại BV Nhà nước  300,000 đồng/ngày
Số ngày trợ cấp/năm  60 ngày

Gói bảo hiểm VÀNG

Tử vong do tai nạn ( Tử vong do tai nạn Áp dụng theo quy tắc bảo hiểm sinh mạng con người)                     210,000,000
Tử vong do ốm, bệnh, thai sản                     105,000,000
Hỗ trợ giáo dục cho con đẻ dưới 18 tuổi trong trường hợp NĐBH tử vong/thương tật do tai nạn thuộc phạm vi bảo hiểm. Tối đa 02 con  5.000.000 đồng/con
Trợ cấp nằm viện do tai nạn, ốm đau, bệnh tật (Áp dụng theo Quy tắc bảo hiểm trợ cấp nằm viện phẫu thuật)                       21,000,000
Số tiền trợ cấp/ngày  350,000 đồng/ngày
Số tiền trợ cấp/ngày tại BV Nhà nước  400,000 đồng/ngày
Số ngày trợ cấp/năm  60 ngày

Gói bảo hiểm BẠCH KIM

Tử vong do tai nạn ( Tử vong do tai nạn Áp dụng theo quy tắc bảo hiểm sinh mạng con người)                     260,000,000
Tử vong do ốm, bệnh, thai sản                    130,000,000
Hỗ trợ giáo dục cho con đẻ dưới 18 tuổi trong trường hợp NĐBH tử vong/thương tật do tai nạn thuộc phạm vi bảo hiểm. Tối đa 02 con  5.000.000 đồng/con
Trợ cấp nằm viện do tai nạn, ốm đau, bệnh tật (Áp dụng theo Quy tắc bảo hiểm trợ cấp nằm viện phẫu thuật)                       24,000,000
Số tiền trợ cấp/ngày  400,000 đồng/ngày
Số tiền trợ cấp/ngày tại BV Nhà nước  450,000 đồng/ngày
Số ngày trợ cấp/năm  60 ngày

Gói bảo hiểm KIM CƯƠNG

Tử vong do tai nạn ( Tử vong do tai nạn Áp dụng theo quy tắc bảo hiểm sinh mạng con người)                   360,000,000
Tử vong do ốm, bệnh, thai sản                    180,000,000
Hỗ trợ giáo dục cho con đẻ dưới 18 tuổi trong trường hợp NĐBH tử vong/thương tật do tai nạn thuộc phạm vi bảo hiểm. Tối đa 02 con  5.000.000 đồng/con
Trợ cấp nằm viện do tai nạn, ốm đau, bệnh tật (Áp dụng theo Quy tắc bảo hiểm trợ cấp nằm viện phẫu thuật)                       30,000,000
Số tiền trợ cấp/ngày  500,000 đồng/ngày
Số tiền trợ cấp/ngày tại BV Nhà nước  550,000 đồng/ngày
Số ngày trợ cấp/năm  60 ngày

CHƯƠNG TRÌNH BẢO HIỂM AT-CARE

Phí cá nhân                                                                                                                                                Đơn vị tính: VNĐ

Thời hạn Đồng Bạc TiTan Vàng Bạch Kim Kim Cương
 1 tháng 50,400 84,735 142,380 199,395 272,790 369,810
 3 tháng 100,800 169,470 284,760 398,790 545,580 739,620
 6 tháng 153,600 258,240 433,920 607,680 831,360 1,127,040
 12 tháng 240,000 403,500 678,000 949,500 1,299,000 1,761,000
 Giảm phí gia đình
 – 5% cho 2 người
 – 10% cho 3 người trở lên

CHƯƠNG TRÌNH BẢO HIỂM AT-CARE

Quy tắc áp dụng: Quy tắc Bảo hiểm Sinh mạng con người, Quy tắc bảo hiểm trợ cấp nằm viện phẫu thuật.
1. ĐỐI TƯỢNG ĐƯỢC BẢO HIỂM
Khách hàng cá nhân là công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam độ tuổi từ 1 tuổi đến 70 tuổi.
2. KHÔNG NHẬN BẢO HIỂM VỚI ĐỐI TƯỢNG SAU
– Những người bị bệnh thần kinh, tâm thần, phong, ung thư;
– Những người bị tàn phế hoặc thương tật vĩnh viễn từ 80% trở lên;
– Những người đang trong thời gian điều trị thương tật, bệnh tật.
3. PHẠM VI BẢO HIỂM
– Tử vong do tai nạn;
– Tử vong do ốm đau, bệnh tật, thai sản;
– Trợ cấp nằm viện do ốm đau, bệnh tật.
4. PHẠM VI LÃNH THỔ: Việt Nam
5. LOẠI TRỪ BẢO HIỂM
– Theo quy tắc Sinh mạng con người, Quy tắc trợ cấp nằm viện phẫu thuật của MIC.
6. HỒ SƠ YÊU CẦU TRẢ TIỀN BẢO HIỂM
– Giấy yêu cầu trả tiền bảo hiểm theo mẫu của MIC
– Bản sao Hợp đồng bảo hiểm/Giấy chứng nhận bảo hiểm
– Biên bản tai nạn có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
– Các chứng từ khám chữa bệnh: Giấy ra viện, Giấy chứng nhận phẫu thuật, Toa thuốc, Hóa đơn/Biên lai viện phí…..
– Bản sao bằng lái xe máy/ô tô (trường hợp khiếu nại liên quan đến xe máy/ô tô
– Các giấy tờ và tài liệu liên quan khác theo qui định của MIC
– Giấy ra viện (bản chính hoặc bản sao)
– Biên bản tai nạn (t/h tai nạn)
– Chứng từ điều trị tại cơ sở y tế do tai nạn, ốm đau, bệnh tật (Giấy chứng nhận phẫu thuật, Bảng kê viện phí, Hóa đơn viện phí…) (bản chính hoặc bản sao)
– Giấy chứng tử (Trong trường hợp người được bảo hiểm tử vong) (bản sao)
– Trường hợp người thụ hưởng là người thừa kế hợp pháp phải có thêm Giấy xác nhận quyền thừa kế hợp pháp. Trường hợp người được bảo hiểm ủy quyền cho người khác nhận số tiền bảo hiểm, phải có giấy ủy quyền hợp pháp;
–  Các giấy tờ khác liên quan do Bên bảo hiểm yêu cầu.
7. QUY ĐỊNH CHI TRẢ TIỀN BẢO HIỂM
– Chi trả quyền lợi trợ cấp tính từ đêm thứ 2 trở đi và mỗi đợt nằm viện điều trị không quá 30% giới hạn trợ cấp.
– Bản sao Hợp đồng bảo hiểm/Giấy chứng nhận bảo hiểm
– Biên bản tai nạn có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
– Các chứng từ khám chữa bệnh: Giấy ra viện, Giấy chứng nhận phẫu thuật, Toa thuốc, Hóa đơn/Biên lai viện phí…..
– Bản sao bằng lái xe máy/ô tô (trường hợp khiếu nại liên quan đến xe máy/ô tô
– Các giấy tờ và tài liệu liên quan khác theo qui định của MIC
– Chi trả theo tỷ lệ % theo loại bệnh (trường hợp khách hàng bị nhiều bệnh trong cùng 1 đợt điều trị thực hiện chi trả theo tỷ lệ)
– Chi trả trợ cấp liên quan đến bệnh hô hấp: tối đa 06 ngày/đợt và không quá  30 ngày/năm

 

Đăng ký Đối tác

2 + 9 =

Liên hệ

Công ty cổ phần tư vấn và hỗ trợ quản lý ATACC
Địa chỉ: Tầng 10, Tòa nhà HCMCC, 249A Thụy Khuê, Quận Tây Hồ, Hà Nội

Hotline: 1900636137
Email: [email protected]
CÀI ĐẶT ỨNG DỤNG 
Trải nghiệm bồi thường online

error: Bản quyền của nội dung thuộc về ATACC !!
1900636137